Innovatieve Floww technologie

 

 

 

 

De werking van Floww producten

Het Floww-principe is vergelijkbaar met radiogolven die worden omgezet in geluid.

Floww principe

Voor het uitleggen van de werking van Floww-producten maken we graag gebruik van een artikel van drs. Nico Westerman, dat is gepubliceerd in editie 2-2013 van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Nico Westerman was gedurende 19 jaar huisarts in Dordrecht. Tegenwoordig is hij arts voor acupunctuur en biofysische geneeskunde. Ook is hij auteur van diverse artikelen en boeken over de natuurwetenschappelijke basis van de niet-reguliere geneeskunde. Waaronder dus het artikel ‘Straling en het elektromagnetische regulatieniveau van de mens’.

 

Bestaansvoorwaarde

“Al sinds mensenheugenis, ver voordat de fysica het bestaan van elektromagnetisme en andere vormen van straling had ontdekt, was er bewustzijn dat in de natuur stralen voorkomen en dat die stralen ons kunnen beïnvloeden. Zowel in negatieve als in positieve zin.

 

Straling positief gebruiken met Floww

Afschermen van straling is van alle tijden. Denk bijvoorbeeld aan het advies om het bed te verplaatsen en aan de Kooi van Faraday, die bedoeld is om (elektromagnetische)straling buiten te houden. Het grote nadeel van afscherming is dat ook positieve straling wordt afgeweerd, waaronder straling die als essentieel voor onze gezondheid kan worden beschouwd.

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat onder andere zogenoemde Schumanngolven (die in de ionosfeer van de aarde ontstaan) en het aardmagnetische veld zeer gunstige effecten op biologische systemen hebben. Er kan bijna van een bestaansvoorwaarde voor het leven worden gesproken.”

 

Nieuwe kijk op het stralingsfenomeen

“De laatste jaren is er sprake van een nieuwe benadering van het stralingsfenomeen. De eerste ontwikkeling is dat de mens niet langer als een willoos slachtoffer van externe straling wordt gezien. Het is al lang bekend dat niet iedereen die aan straling blootstaat daar op gelijke wijze op reageert.

Bij een echtpaar dat in hetzelfde bed slaapt kan het zijn dat de één ernstige gezondheidsklachten heeft die gerelateerd worden aan de blootgestelde straling, terwijl de ander nergens last van heeft.

Een aanwijzing dat niet alleen de fysieke toestand maar ook de psychische (en zelfs de spirituele toestand van de mens) van doorslaggevende betekenis is op het effect dat straling kan hebben: een negatieve geestelijke instelling zou kunnen maken dat de uitwerking van straling op de woon- en werkomgeving veel schadelijker wordt.”

“De tweede ontwikkeling hangt nauw samen met de hernieuwde aandacht die de Chinese filosofie Feng Shui in de Westerse wereld heeft gekregen. De centrale visie daarbij is niet alleen dat de omringende ruimte invloed uitoefent op de mens in al zijn aspecten, maar dat er een energetisch-informatieve wisselwerking tussen mens en leefomgeving is. En dat, volkomen anders dan de vroegere benaderingen, niet alleen in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Aan afscherming van straling wordt veel minder aandacht besteed. De nadruk ligt op manipulaties in huis of kantoor om de energie van het woon- en werkklimaat zodanig positief te beïnvloeden dat straling van zijn negatieve effecten wordt ontdaan.”

 

Floww-veld

“Parallel aan deze nieuwe kijk op het fenomeen straling, is in de laatste jaren door de Nederlander Jim Wagenaar voor een benadering gekozen die op een geheel andere leest is geschoeid. Dit gaat om de zogeheten Floww Health Technology, een serie apparaatjes en apparaten die op het lichaam worden gedragen of in huizen en kantoorruimtes worden geplaatst. Het principe van deze producten is dat ze onder invloed van de aanwezige straling uit het woon- en werkmilieu een elektromagnetisch veld genereren dat de negatieve gevolgen van straling op biologische systemen tegengaat. De apparaten bevatten een elektronisch circuit waarvan de kern bestaat uit een inductiespoel en een condensator.”

Inductiespoel en condensator

“Een dergelijke stroomkring wordt binnen de elektronica een resonantiekring (trillingskring) genoemd, omdat er een elektromagnetisch veld mee kan worden opgewekt. De metalen behuizing van de Floww-producten fungeert als antenne en is verbonden met de resonantiekring. De antenne is gevoelig voor een breed spectrum aan frequenties. Straling uit de omgeving in dat frequentiebereik wordt opgevangen en, zoals iedere ontvangstantenne dat doet, in een elektrische wisselstroom omgezet. Die stroom activeert de stroomkring waarin de spoel en de condensator zijn opgenomen. Hierdoor wordt een elektromagnetisch veld gegenereerd dat door de antenne wordt uitgezonden. De frequentie van het uitgezonden elektromagnetische veld wordt bepaald door de eigenschappen van de spoel en de condensator en niet door de frequentie van de opgevangen elektromagnetische signalen. De Floww-producten genereren een elektromagnetisch veld door de producent Floww-veld genoemd.”

 

Judo

Samenvattend kan de werking van Floww het meest eenvoudig worden begrepen als die van een elektronische transformator. Externe straling in een breed golflengtebereik wordt door het circuit omgevormd in een specifiek, consistent elektromagnetisch veld. De benodigde energie voor het genereren van dit veld wordt dus geleverd door de in de omgeving aanwezige straling. Er is een dosis-respons relatie tussen intensiteit omgevingsstraling en veldsterkte Floww-veld. Dus hoe krachtiger de straling, hoe hoger de intensiteit van het door Floww-apparatuur geproduceerde veld. Een benadering die een beetje aan judo en andere Aziatische sporten doet denken: de kracht van de tegenstander wordt gebruikt om hem onschadelijk te maken.”

 

Home Vitility Check - OLAC voucher

Weet ú hoeveel straling u in huis of kantoor heeft? Boek dan nu een Home Vitility Check en onze Floww stralingsbioloog komt een deskundige meting op locatie uitvoeren en geeft u advies over verbeterpunten en Floww-oplossingen. Download onderstaande file met vouchercode OLAC voor actiekorting:

Download
Floww Home Vitility Check - voucher code: OLAC
HomeVitalityCheck OLAC.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Floww gelooft dat iedereen gezonder en vitaler kan leven in een digitale wereld...

Positive Energy for People & Planet !


Voor gedetailleerde informatie kunt u onderstaande productinformatie downloaden.

Deze producten zijn te bestellen via onze webshop.

 

Download
MobileFloww voor smartphones
mobileFloww-A4-NL-product-en-gebruiksinf
Adobe Acrobat document 350.8 KB
Download
PersonalFloww voor persoonlijke bescherming
personalFloww-A4-NL-producten-gebruiksin
Adobe Acrobat document 373.0 KB
Download
ScreenFloww voor laptop, tablet, PC en TV
screenFloww-A4-NL-product-en-gebruiksinf
Adobe Acrobat document 328.7 KB
Download
HomeFloww set voor veilig WiF-gebruiki in huis, werkruimte, etc.
Gebruiksaanwijzing-homeFloww-NL-update-2
Adobe Acrobat document 804.8 KB
Download
OfficeFloww voor oplossingen op kantoor, bedrijfsruimte, etc.
officeFloww-A4-liggend-digitaal-versie-3
Adobe Acrobat document 815.8 KB
Download
OLAC-Floww Home Vitility Check voucher : doe de stralingstest thuis of op kantoor
HomeVitalityCheck OLAC.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Vragen over Floww producten? Download de FAQ vragenlijst of neem contact met ons op.

Download
Floww FAQ
Floww_FAQ_vragen-en-antwoorden.pdf
Adobe Acrobat document 507.6 KB

OLAC / Ortho-hormoonfactorpraktijk

 

Tel.       : 078-3036468 / 06-50423414 / 06-30358880

E-mail  : info@ortho-hormoonfactorpraktijk.com

 

Praktijkadres:

OLAC - Organic Lifestyle Advice Center

Afdeling: Ohfp - Ortho-hormoonfactorpraktijk

Ohmweg 57G

2952 BD  ALBLASSERDAM - The Netherlands

 

Ortho-hormoonfactorpraktijk (Ohfp):

IBAN: NL98 ASNB 0707 0394 79 t.n.v. OHFP

SWIFT/BIC: ASNBNL21

BTW-nr.: NL014804918B02

KvK-nr.: 71224211